Indkaldelse til generalforsamling 2020

 

Generalforsamlingen er aflyst p.ga. regeringens anbefalinger til forsamlinger og smittefaren af CORONA virus. Der vil blive indkaldt på ny generalforsamling  når risikoen er formindsket. 

Indkaldelse til generalforsamling.

Lokalhistorisk Forening for Hørup Sogn

Indkalder herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 på Knøs’ Gaard

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
  4. Fastsættelse af kontingent (forslag – uændret 75,- kr./år, incl. årsskrift)
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse – suppleant – revisor og revisorsuppleant

          På valg til bestyrelsen er: Hans Erik Hansen og Helge Nielsen.
         (begge modtager genvalg)

          Der skal vælges 2 suppleanter

          På valg som revisor er Ingolf Pedersen. (Modtager ikke genvalg.)

          og som revisor suppleant – ny skal vælges.

  1. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil , fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen fortælle under titlen:

“Fra genforening til nutid – Sønderjylland i 100 år.”

Der vil være indlagt pause til kaffe og kage (pris 50,- kr/person), samt selvfølgelig god mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

 

På gensyn til en god generalforsamling.

P.b.v.
Hans Erik Hansen
Formand